Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo  autorskú  výstavu Ing. Ľudovíta Ondrejku pod názvom Pamätnica Liptovských Sliačov v jeho rodnej obci. Autor bol dlhoročný kronikár obce, aktívny člen folklórnej skupiny Sliačanka, nadšenec fotografovania rôznych udalostí, osobností i dokumentovania bežného života. Vďaka vnučke Mgr. Ivane Cisárikovej a jej záujmu o zbierku fotografií svojho starého otca, ktoré posunula Liptovskému kultúrnemu stredisku sa nám podarilo vybrať a vystaviť 60 fotografií zo  súkromnej zbierky Ing. Ľudovíta Ondrejku. Fotografie z 50-tych až 70-tych rokov minulého storočia zachytávajú pohľad na život v obci, ulice a staré domy, pracujúcich ľudí, hasičov, majáles, ale aj obrazy z tradičného stavania májov, fotografie detí, školy, kostola, svadby a krstu. Výstava priniesla obyvateľom obce jedinečnú možnosť zaspomínať si na časy minulé. Mnohí návštevníci objavili na záberoch svojich rodinných príslušníkov, ako aj vzácne okamihy zo života dediny. Vernisáž výstavy programom obohatili spevom ženy z FSk Sliačanka a dňa 2. 11. 2023 sme zrealizovali komentovanú prednášku pre deti z miestnej Základnej školy Jozefa Hanulu priamo v Dennom centre, kde bola výstava nainštalovaná. Vďaka vzácnej archívnej a dokumentačnej práci Ľudovítova Ondrejku môžu aj tí najmenší spoznávať život obce z minulosti a zozbieraný materiál je nevyčísliteľným pokladom pre súčasnosť, ale aj pre ďalšie generácie Liptovských Sliačov.

Mgr. Jana Veselovská

odborný metodik pre tradičnú kultúru a voľnočasové aktivity

Liptovské kultúrne stredisko

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *