Strom života sa viac ako 40 rokov venuje environmentálnej výchove, outdoorovej edukácii, bádateľsky orientovanému vyučovaniu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže. V týchto témach sa zapájame do národných aj medzinárodných projektov, ktoré sprístupňujeme všetkým druhom škôl a rodičom detí. Vydávame časopisy pre deti v materských školách na prvom stupni základnej školy, pre učiteľov pripravujeme príručky k environmentálnej výchove a stále vylepšujeme našu online Akadémiu Stromu života. Zapojené školy z celého Slovenska formou členstva Klube získavajú prístup k ďalším vzdelávacím materiálom, ktoré rozširujeme každý mesiac.

Čo znamená označenie Klub Stromu života?

V našom EnviSHOPe si môže časopisy pre deti a iné materiály objednať akýkoľvek zákazník. Ak má však škola záujem realizovať environmentálnu výchovu intenzívnejšie, k dispozícii je možnosť Klubového členstva. V Klube sú následne združené deti a mládež, ktoré pod vedením svojho vedúceho realizujú aktivity pripravené Stromom života vo svojom prostredí. Vedúcim Klubu môže byť učiteľ alebo rodič. Medzi najzaujímavejšie benefity členstva patrí prístup do spomínanej stromáckej Akadémie – ku vzdelávacím materiálom, testom a námetom na aktivity. Online Akadémia predstavuje skvelú príležitosť, ako deťom vo veku od 4 do 15 rokov hravou formou vysvetliť zložité témy, ako je klimatická kríza či biodiverzita. Členovia majú k dispozícií aj pdf verziu časopisu Stromáčik. Učiteľ si tak môže vytlačiť vybranú stranu časopisu koľkokrát potrebuje. Prístup do členskej sekcie nezískava len registrovaný učiteľ, ale aj rodičia všetkých zapojených detí. Ak teda na škole existuje Klub Stromu života, každý rodič si môže stiahnuť aktivity, ktoré chce so svojím dieťaťom realizovať individuálne. V neposlednom rade ponúkame Klubom možnosť čerpať menšie granty, zapájať sa do troch mesačných súťaží (spolu 30 súťaží do roka) a k dispozícii majú aj možnosť prezentovať vlastné aktivity na stránke Stromu života. Momentálne máme po celom Slovensku 161 školských a rodinných klubov a chceli by sme osloviť aj ďalších.

Spomínali ste, že vydávate detské časopisy. Ako často vychádzajú?

Stromáčik pre najmenších je najmä určený pre materské školy a vychádza každé dva mesiace. Časopis Stromáčik je mesačník a jeho čitateľmi sú predškoláci a deti do približne 8 rokov. Oba časopisy si dávajú za cieľ prebúdzať v deťoch chuť bádať, spoznávať svet okolo seba a hravou formou rozvíjať ich zručnosti. Rodičom a pedagógom poskytujú tipy na rôzne outdoorové aktivity či možnosti zážitkového vzdelávania. Žiaden z časopisov neobsahuje reklamné strany, pričom všetky obrázky sú originály slovenských ilustrá-torov. A keďže sa venujeme environmentálnej výchove, časopisy sú vytlačené na recyklovanom papieri, ktoré výroba je CO2 neutrálna, nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače, ani bielenie chlórom. Časopisy boli z verejných zdrojov podporené aj z Fondu na podporu umenia.

Stromáčik do každej školy či materskej školy

Prelistujte si vo svojej materskej alebo základnej škole časopis Stromáčik alebo Stromáčik pre najmenších. Napíšte nám na stromacik@stromzivota.sk a my vám odošleme aktuálne číslo na ukážku zdarma. Adresa prijímateľa musí byť škola, nie fyzická osoba, uzávierka tejto darovacej akcie je 25.3.2022

Súťaž – Filtrácia vody

K Svetovému Dňu vody 22.03.2022 sme pre vás pripravili návod na zaujímavý pokus. Dostanete sa k nemu pomocou QR kódu. O tom, ako u vás táto aktivita prebiehala nám pošlite fotodokumentáciu a krátky popis na adresu stromacik@stromzivota.sk najneskôr do 25.03.2022. Jedného z vás odmeníme peknou stromáčikovskou cenou.

koniec

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *