Do funkcie dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bol v stredu 17. mája slávnostne uvedený Samuel Štefan Mahút, ktorý sa vo veku 28 rokov stal pravdepodobne najmladším dekanom v slovenských dejinách. Mahúta do tejto funkcie vymenoval už 27. marca rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko, a to na základe predchádzajúcej voľby akademického senátu fakulty a súhlasu veľkého kancelára univerzity košického arcibiskupa Bernarda Bobera.

V slávnostnom príhovore nový dekan prirovnal Filozofickú fakultu KU k majáku, ktorý na mori čoraz zmätenejšieho súčasného sveta ponúka garanciu slobody slova, obhajoby tradičných hodnôt a poctivého racionálneho skúmania poznatkov vo svetle viery. Vyzdvihol viaceré silné stránky fakulty a univerzity (vysoké čísla v prieskumoch spokojnosti, nízka nezamestnanosť absolventov, moderné vybavenie, rodinná atmosféra…) a vyzval najmä študentov, aby sa so svojimi pozitívnymi skúsenosťami nebáli podeliť aj s ostatnými, v duchu hesla „nestačí, že sliepka znáša zlaté vajcia, musí pritom aj kotkodákať“.

Sameul Štefan Mahút vyštudoval filozofiu, slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Babíne na Orave. Na Katolíckej univerzite sa angažoval vo fakultnom aj univerzitnom akademickom senáte, v jeho legislatívnej komisii aj v správnej rade univerzity. Absolvoval výskumnú mobilitu na University of Notre Dame v Spojených štátoch amerických a vo svojich doterajších publikáciách sa zameral najmä na ľudskú dôstojnosť z právnofilozofickej perspektívy. Okrem toho sa venuje dobrovoľníckej činnosti v Slovenskom skautingu a v Spoločenstve Ladislava Hanusa. S manželkou žije v Dolnom Kubíne.

Spolu s dekanom S. Š. Mahútom bola do funkcie prodekanky pre vedu doktorandské štúdium uvedená Terézia Rončáková a do funkcie prodekanky pre výchovu a vzdelávanie Paulína Kováčová. Funkčné obdobie nového vedenia Filozofickej fakulty KU je štvorročné a malo by trvať až do apríla 2027.

Videozáznam z inaugurácie je dostupný na videokanáli FF KU (inauguračný príhovor nového dekana začína od 34. minúty). Fotografie z akademickej slávnosti sa nachádza v novej fotogalérii FF KU. Príhovor dekana v textovej podobe je dostupný na tomto mieste.

(tkkbs)

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *