Koncom mája na  Liptov zamierili stovky mladých tanečníkov a muzikantov, aby na 29. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI opäť predviedli výsledky svojej najnovšej tvorivej činnosti.

Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, ktorú organizačne pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťažnú prehliadku finančne podporilo mesto Liptovský Mikuláš, Žilinský samosprávny kraj a Národné osvetové centrum.

Do tohtoročnej súťažnej prehliadky postúpilo z krajských kôl 9 detských folklórnych kolektívov,  spolu 324 účastníkov.

V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa organizátori snažili vytvoriť čo najlepšie technické a priestorové podmienky pre súťažiacich, ktoré sa predstavili v dvoch súťažných programových blokoch:

DFS Kelčovan  z Čadce – „Na vojačka

DFS Zornička  zo Zvolena – „Pozri tu!

DFS Podžiaranček z Papradna- „Na Kvetňju ňedzeľu

DFS Pridaňčatá  z Víťaza – „Kokľes

DFS Tancovadlo  z Piešťan – „Pod Oblačkom“

DFS Kis Sendergö  zo Šiah – „Vysmievanka

DFS Slnečnica  zo Senca – „Tí čo majú frajerki, tí móžu

DFS Bambuchy z Gemerskej Polomy – „Neboj že sä môj peknuškí, neboj“

DFS Kopaničiarik  z Myjavy – „Za keho ma dáte“

Súťažnú časť hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. a  členovia poroty doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., Mgr. art. Miroslava Palanová, Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka. Výsledky súťaže oznámili až počas galaprogramu, ktorý sa uskutočnil v nedeľu popoludní v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, kde sa svojimi vystúpeniami predstavili tí najlepší, umiestnení v zlatom pásme. Organizátori pripravili pre deti aj sprievodné podujatia: v sobotu po skončení súťažnej časti lektorky Marianna Svoreňová a Lenka Gogová pripravili zábavné tanečné a hudobné  hry, súťaže, pri ktorých sa súbory vzájomne spoznávali a mohli nadviazať nové priateľstvá. Počas obidvoch dní boli pre deti pripravené  remeselné dielničky, kde mali možnosť pracovať s kožou pod vedením lektorov Mariána  a Timoteja Jacka a vyskúšali si aj  prácu s hlinou pod vedením lektorky Gabriely Kováčovej.

Nedeľný program začal pre detských účastníkov dopoludnia pripravenou školou tanca pod vedením tanečnej pedagogičky Mgr. art. Simony Ondreáš Dikaszovej. Tento čas venovala odborná porota vedúcim detských folklórnych súborov na rozborovom seminári. Odborné postrehy a podnety vyjadrovala porota podrobne ku každej choreografii.

Vzhľadom na vysokú úroveň tohtoročnej prehliadky okrem laureáta  porota udelila  zlaté, strieborná a bronzové pásma, ale  aj špeciálne ocenenia:

Laureát:

DFS Tancovadlo – „Pod Oblačkom“

Autori: Alfréd Lincke, Katarína Galbičková

Zlaté pásmo:

DFS Tancovadlo – „Pod Oblačkom“

Autori: Alfréd Lincke, Katarína Galbičková

DFS Kelčovan – „Na vojačka“           

Autor: Tomáš Behúň

DFS Kopaničiarik – „Za keho ma dáte“

Autori: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., Ing. Ladislav Konečník

Hudobná úprava: Mgr. Ján Michalec

DFS Podžiaranček – „Na Kvetňju ňedzeľu

Autori: Božena Bašová, Denisa Macošincová

Strieborné pásmo:

DFS Bambuchy – „Neboj že sä môj peknuškí, neboj“

Autori: Vladimír Vnenčák

DFS Kis Sendergö  – „Vysmievanka“ 

Autori: Viktória Vámos, András Molnár

DFS Zornička – „Pozri tu!

Autor: Soňa Sýkorová Moumani

Bronzové pásmo:

DFS Pridaňčatá – „Kokľes

Autori: Michaela Forišová dis. Art. A Štefan Foriš

Hudobná úprava: Mgr. Stanislav Salanci dis. Art.

DFS Slnečnica – „Tí čo majú frajerki, tí móžu

Autori: Juraj Kosztolányi, Karin Kosztolányi

ŠPECIÁLNE CENY

DFS Bambuchy – za výber námetu a jeho nápadité spracovanie

DFS Kelčovan – za dramaturgickú výstavbu programu a za presvedčivý scénický prejav

DFS Tancovadlo – za štýlový hudobný prejav

DFS Kopaničiarik – za vyspelú tanečnú interpretáciu

Individuálne ceny pre interpretov

Bóna Zsolt (DFS Kis Sendergő)

Kristína Konečná (DFS Kopaničiarik)

Tento ročník súťažnej prehliadky dáva nádej nám všetkým, že prameň tradičnej kultúry je stále živý a nevyschne aj vďaka  všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove pokračovateľov od tých najmenších.

Tešíme sa na ďalšie príjemné  kultúrne stretnutia v Liptovskom Mikuláši.

Podujatie finančne podporilo Národné osvetové centrum

spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Jana  Veselovská

odborný metodik

pre tradičnú kultúru a voľnočasové aktivity

Liptovské kultúrne stredisko

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *