Rok 2021 bol veľmi náročný, a samozrejme, aj ťažký. Nie len v oblasti záchrany, ale aj v oblasti ekonomiky, vzdelávania a všeobecne aj v spoločnosti. Napriek tomu som presvedčený, že sme ho ako Horská záchranná služba (HZS) zvládli so cťou a s čiastočnými úspechmi. Množstvo rozrobených vecí, ktoré sa podarilo rozbehnúť, prinesie efekt až v najbližších rokoch, podstatné je, že sa ich podarilo naštartovať. A práve preto chcem všetkým z prostredia HZS poďakovať a zaželať im v roku 2022 všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a pohody. Tak ako doma, tak aj v práci, lebo len spokojný človek dokáže robiť veľké a správne veci.

Dnešný deň je zároveň aj mojím posledným pracovným dňom vo funkcii riaditeľa Horskej záchrannej služby. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností som prijal vnútorné rozhodnutie, že je správny čas prenechať miesto mladším. Je to zároveň aj manažérske rozhodnutie, lebo podstatné nie je moje pôsobenie vo funkcii, ale fungovanie a rozvoj Horskej záchrannej služby. Svoje rozhodnutie som oznámil v polovici októbra ministrovi vnútra, ktorý ho po spoločnom rozhovore prijal. Týmto chcem vyvrátiť všetky špekulácie a hoaxy, ktoré by niekto rád videl ako pravdivé a snaží sa ich podsúvať verejnosti. Žiaľ, taká je doba, ktorú žijeme. Odísť v správny čas a so cťou je jedno z najťažších rozhodnutí riadiacich pracovníkov, ale nie každý to dokáže zvládnuť.

Nebudem bilancovať svoje pôsobenie v oblasti horskej záchrany, bilancovať budú naši nasledovníci. Ale určite musím poďakovať všetkým, čo pri mne stáli, a s ktorými som túto organizáciu budoval. Taktiež patrí veľké ĎAKUJEM tým, ktorí pri zrode Horskej záchrannej služby stáli a držali ochrannú ruku. Samozrejme, všetkým horským záchranárom, ich dobrovoľným kolegom, operátorom, administratívnym pracovníkom, náčelníkom a vedúcim oddelení. Najmä však kamarátom, ktorí pri mne stáli, niekedy boli pre okolie neviditeľní, nielen v časoch úspechov, ale aj v časoch ťažkých. A nebolo ich málo. Všetky tieto úskalia by som určite nezvládol bez podpory mojej rodiny, ktorá stála vždy pri mne a hlavne mi verila aj v časoch, keď som sám tápal. Poďakovanie patrí aj všetkým pracovníkom v rezorte ministerstva vnútra, ako aj iných rezortov, taktiež obchodným partnerom – jednoducho všetkým, s ktorými som mal česť spolupracovať. A aby som nezabudol, médiám.  A nakoniec nesmiem zabudnúť na seniorov, ktorí nám dali múdrosť, skúsenosti a cieľ. Mnohí z nich už žiaľ nie sú medzi nami, ale často na nich myslím. Všetkým posielam veľké ĎAKUJEM!

Aby som nebol len veľmi nostalgický, ale aj kúsok optimistický, chcem popriať veľa šťastia a pracovných úspechov novému riaditeľovi Marekovi Biskupičovi. Som presvedčený, že je to človek na správnom mieste a rovný chlap. Rozhodnutia sa na tomto poste rodia väčšinou ťažko a v strese. Moji predchodcovia ma učili, že je lepšie sa zle rozhodnúť, ako nekonať. A mali pravdu. Takže Marek, čo najviac dobrých rozhodnutí, Tebe aj Tvojmu tímu. A nezabudni, že komunitná jednota je viac ako účelový lobing.

Úplne na záver. Od budúceho roka ostávam tam, kde som svoj celý život prežil, v horách. Snáď aspoň tie ostanú čisté nie len z pohľadu prírody, ale aj v rámci medziľudských vzťahov tak, ako si to niektorí pamätáme. Verím, že sa tam s mnohými z Vás stretnem a v pokoji prehodíme pár slov. Taktiež Vám želám v budúcom roku, a nie len v ňom, množstvo krásnych zážitkov z pohybu v horách a hlavne šťastné návraty.

plk. Ing. Jozef Janiga, MBA

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *