Liptovský Mikuláš 31. decembra 2021 -Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši mali 30 decembra 2021 poslednú možnosť vyhovieť zákonnej požiadavke a schváliť rozpočet na rok 2021, na zasadnutie ich však neprišiel dostatočný počet. Mestu opäť hrozí sankcia. Zároveň Vás chcem informovať, že mesto L. Mikuláš začne nový rok už štvrtýkrát po sebe v rozpočtovom provizóriu. Poslanci totiž na zasadnutí 16. decembra opäť neschválili záverečné účty v súlade so zákonom, čo už dlhodobo vyčíta zastupiteľstvu aj prokuratúra. Bez právoplatne schválených záverečných účtov nemôže mesto predložiť zastupiteľstvu na prerokovanie rozpočet na rok 2022, pretože finančné prostriedky v ňom sú naviazané na záverečné účty.

Mestské zastupiteľstvo v L. Mikuláši nedodržalo zákon. Poslanci, ktorí v zhromaždení tvoria väčšinu (kluby Nový Mikuláš – OĽANO, SaS, KDH, Nova, Šanca a Skutočne nezávislí poslanci), mali dnes poslednú možnosť schvaľovať rozpočet pre odchádzajúci rok 2021, čím mali podľa zákona ukončiť rozpočtové provizórium za tento rok. Z rokovania mestského zastupiteľstva sa však podstatná časť členov z dvoch väčšinových klubov ospravedlnila a pre nedostatočný počet poslancov sa zasadnutie nemohlo začať. K schvaľovaniu rozpočtu nedošlo. Zastupiteľstvo tým nedodržalo literu zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého musia poslanci schváliť rozpočet najneskôr do konca roka. „Rozpočtové provizórium nepretržite trvá až do schválenia rozpočtu. Obec má počas provizória povinnosť schváliť rozpočet na príslušný rozpočtový rok v termíne najneskôr do 31. decembra bežného roka,“ vyjadrila sa Ingrid Konečná Veverková, zakladajúca členka a predsedníčka Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Ministerstvo financií môže za nesplnenie zákonnej povinnosti mestu uložiť pokutu.

Do online priestoru mestského zastupiteľstva sa dnes prihlásilo len 12 poslancov z celkového počtu 25. Chýbal jeden, aby mohlo zastupiteľstvo rozpočet prerokovať a podľa zákona aj schváliť. Dnešné zasadnutie bolo poslaneckému zboru avizované v dostatočnom predstihu, už 16. decembra.

Reakcia primátora mesta Jána Blcháča na nepravdy, ktoré šíria mestskí poslanci z klubu Nový Mikuláš na sociálnej sieti o tom, že  rozpočet za rok 2021 schválilo zastupiteľstvo už v júni:

Poslanci, ktorí šíria túto dezinformáciu, manipulujú verejnou mienkou, keď tvrdia, že rozpočet na rok 2021 v lete schválili a ja som ho nepodpísal. Aj táto minca má totiž dve strany. Už pri schvaľovaní rozpočtu vedeli, že ho nebudem môcť podpísať, pretože rozpočet bol podmienený schválením záverečného účtu za rok 2019 a ten poslanci schválili s nelegitímnymi dodatkami, a to zámerne aj napriek upozorneniam. Dokonca nimi zvolený hlavný kontrolór im odporúčal, aby záverečné účty schválili bez výhrad. Keďže si väčšinoví poslanci schválili záverečný účet v nesúlade so zákonom, ja som ho nemohol podpísať a následne som nemohol podpísať ani rozpočet, pretože ten bol naviazaný práve na finančné prostriedky zo záverečných účtov. Takže tvrdiť, že oni schválili rozpočet, ktorý som ja kvôli ich konaniu podpísať nemohol, je alibizmus. Mesto držia pod krkom už štvrtý rok, to je očividné, v jeho histórii sa nikdy nestalo, aby bolo v provizóriu, až kým nezískali práve títo poslanci väčšinu. Nám sa našťastie darí dávať ľuďom to, čo potrebujú, aj bez účasti týchto štrnástich poslancov.

Odôvodnenie nepodpísania rozpočtu za rok 2021 v júni nájdete tu https://www.mikulas.sk/samosprava/zastupitelstvo/uznesenia/ pod uznesením 27/2021.

Účasť na povinnom schvaľovaní rozpočtu:

  • Rokovania mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2021 sa 30. decembra nezúčastnili všetci jedenásti poslanci poslaneckého klubu Nový Mikuláš (SAS, OĽANO, KDH, NOVA, ŠANCA): Vincent Kultan, Jaroslav Barok, Peter Cibák, Anna Dvorščáková, Michal Luníček, Ľubomír Raši, Jozef Repaský, Ján Smieško, Alžbeta Smiešna, Ľubica Staroňová, Táňa Šufliarská
  • Z rokovania mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2021 sa 30. decembra ospravedlnili aj dvaja poslanci z troch z klubu Skutočne nezávislí poslanci: Jozef Bobák (NEKA), Jaroslav Čefo (NEKA)
  • Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2021 sa 30. decembra zúčastnili všetci siedmi členovia klubu SMER-SD, SNS, NK: Miroslav Boďa, Soňa Čupková, Marek Nemec, Miroslav Neset, Rudolf Urbanovič, Marta Voštináková, Andrea Žideková
  • Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2021 sa 30. decembra zúčastnili všetci štyria členovia klubu nezávislých poslancov: Matej Géci, Marta Jančušová, Michal Paška, Ľuboš Trizna
  • Na rokovaní mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta na rok 2021 sa 30. decembra zúčastnila aj členka klubu Skutočne nezávislí poslanci Lucia Cukerová (NEKA).

Opäť vstup do nového roka v provizóriu

Mesto Liptovský Mikuláš opäť vstúpi do nového roku v rozpočtovom provizóriu. Poslanci na rokovaní 16. decembra legitímne neodsúhlasili záverečné účty za roky 2019 a 2020. Ich schválenie v súlade so zákonom je totiž podmienkou pre prerokovanie rozpočtu na rok 2022.

Poslanci síce záverečné účty odsúhlasili, nie však v súlade s platnou legislatívou a primátor ich preto nemohol podpísať. (Odôvodnenie nájdete tu https://www.mikulas.sk/samosprava/zastupitelstvo/uznesenia/ pod uzneseniami 99/2021 a 100/2021.)


Magistrát bude v roku 2022 vychádzať pri hospodárení z posledného schváleného rozpočtu, ktorým je rozpočet pre rok 2020. Ten však neobsahuje rozpočtové položky, ktoré sú potrebné pre chod mesta v nasledujúcom roku. Absentuje v ňom napríklad významné financovanie nakladania s kuchynským odpadom, rozpočet z roku 2020 tiež nepočítal s množstvom predpripravených akcií, ako je vybudovanie kolumbária, modernizácia v oblasti školstva či zníženie energetickej náročnosti budov a nové projekty zelenej dopravy, ktoré naopak obsahoval riadne pripravený návrh rozpočtu pre rok 2022. Veľmi významný je aj tlak na financovanie z pohľadu neustáleho rastu cien energií, ktorý sa začne prejavovať práve v roku 2022. Keďže sa mesto bude musieť v novom roku riadiť rozpočtom spred dvoch rokov, bude primátor opäť nútený robiť rozpočtové zmeny, čo potvrdzuje nevyhnutnosť, aby disponoval touto kompetenciou, ktorú mu vyčítajú práve opoziční väčšinoví poslanci. V novom roku malo mesto hospodáriť so sumou takmer 37 miliónov eur.


Mestský rozpočet v Liptovskom Mikuláši zastupiteľstvá vždy schvaľovali v riadnom termíne v starom roku a nestalo sa, že by poslanci rozpočet pre nový rok neschválili. Pravidlom je to až v poslednom volebnom období, keď v zastupiteľstve získali väčšinu poslanci z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci. Tí červeným hlasovaním zariadili vstup mesta do jeho prvého rozpočtového provizória v roku 2019, vtedy ponechali mesto bez rozpočtu 44 dní a dokument schválili vo februári toho roku. Rozpočet pre rok 2020 schválili až v apríli a pre rok 2021 neschválili vôbec. Mestskí finančníci predkladali zastupiteľstvu na prerokovanie rozpočet vždy v riadnom termíne.

Počas rozpočtového provizória má mesto zviazané ruky, v jednom mesiaci môže financovať len výdavky do výšky jednej dvanástiny rozpočtu predchádzajúceho roka (v tomto prípade dvanástiny posledného schváleného rozpočtu roku 2020). Znamená to brzdenie rozvoja v oblasti investícií, zastavenie možnosti čerpania eurofondov či poskytovania dotácií klubom z rôznych oblastí komunálneho života, mesto nebude môcť prispievať ani charitatívnym organizáciám, ktoré z dotácií prežívajú.

Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta L. Mikuláš

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *