Dňa 11. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši boli vyhlásené Žiadosti slovenského národa. Žiadosti boli prvým politickým aktom Slovákov na celonárodnej úrovni a prvým národným programom s demokratickými prvkami. Aktérmi tohto radikálno-demokratického politického programu za demokratizáciu života Slovákov vo vtedajšom Uhorsku boli Štúr, Hurban, Hodža.

Slovenská národná strana, matičiari i Jednota dôchodcov Slovenska si spoločne slávnostne 12. mája pripomenuli tento významný míľnik v Liptovskom Mikuláši. Národniari sa stretli na Námestí Žiadostí slovenského národa, kde sa nachádza aj evanjelická fara, v ktorej pôsobil ako kňaz M. M. Hodža. Práve v priestoroch fary bol založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín. Priamo v expozícii týchto autentických priestorov fary sa zúčastnení dozvedeli historické fakty od pána Milana Stromka, krajského predsedu Matice slovenskej v Žilinskom kraji a zamestnankyne expozície.

Zhromaždenie národniarov s vejúcimi vlajkami sa presunulo cez malebné ulice Liptovského Mikuláša ku Pamätníku Žiadostí slovenského národa v Liptovskej Ondrašovej. Kultúrny program pokračoval, obohatený piesňami speváckeho zboru pod vedením pána RsDr. Michala Kotiana , ktorý ako predseda Jednoty dôchodcov Slovenska so Slovenskou národnou stranou podpísal memorandum o spolupráci.

S príhovorom i básňou na spomienkovom stretnutí vystúpil pán Milan Stromko, ktorý v úvode privítal podpredsedníčku Slovenskej národnej strany pani Ing. Janku Beňákovú Tulisovú. Odovzdal slovo krajskému predsedovi Slovenskej národnej strany v Žiline, pánovi Milanovi Kováčovi.

Pán Milan Kováč okrem iného vo svojom príhovore podotkol, že je rád, že oslavy 175. výročia si zúčastnení prišli uctiť. Zdôraznil i to, že tak významné výročia by mali byť organizované a výrazne dané do pozornosti na najvyššej štátnej úrovni i vyslovil prianie, aby národná pamäť Slovákov nebola zábudlivá.

Položením venca si historické udalosti uctili i ostatní okresní predsedovia Slovenskej národnej strany zo Žilinského kraja, Ing. Ján Tulis (OP Bytča), Jozef Žabka (OP Žilina), Ľuboš Podolák (OP Dolný Kubín), Karol Revaj (OP Námestovo), Miroslav Zigo (OP Ružomberok) a pani Mária Cvachová zo Žiliny. Kultúrny program ukončil pán Miroslav Ilavský, okresný predseda SNS v Liptovskom Mikuláši, svojím pozvaním do Liptovského Hrádku, kde bolo pripravené občerstvenie.

V Liptovskom Hrádku v osobitných priestoroch zasadla Krajská rada, na ktorej podpredsedníčka Slovenskej národnej strany Janka Beňáková Tulisová oboznámila členov rady s informáciami z predsedníctva, ktoré sa konalo 11.5.2023 v Bratislave. Rada na návrh krajského predsedu pána Milana Kováča prijala ďalších dvoch členov pána Milana Stromka a Milana Králika. Po pracovnom rokovaní sa členovia rady pripojili k hosťom.

Ing. Janka Beňáková Tulisová, PhD.

Podpredsedníčka SNS

Fotogaleria: Mrg. Tibor Šuľa

Od admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *