Festival detských folklórnych súborov pod likavským hradom

Likavka 29. mája 2017 – Prvý júnový víkend 3. a 4. júna na Liptov zamieria stovky mladých tanečníkov a muzikantov, aby na 26. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov (DFS) 42. ročníku detského folklórneho festivalu POD LIKAVSKÝM HRADOM opäť predviedli výsledky svojej činnosti. More »

 

Category Archives: Zdravotníctvo

Poďakovali darcom krvi

Darcovia krvi

Liptovský Mikiuláš  12. mája 2017 – Slová vďaky na  Mestskom úrade  v Liptovskom Mikuláši zazneli na adresu bezpríspevkových darcov krvi z okresu Liptovský Mikuláš. Slávnostný aktív pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža predstavitelia územného spolku Slovenského Červeného kríža Liptov (SČK) spojili s oceňovaním darcov.

Vedecký pohľad na homeopatiká

hosť KU

Ružomberok 20. apríla (TK KBS) V rámci aktivity „Hosť na KU“ privítajú v utorok 25. apríla v tradične netradičnom čase o 16:16 h v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) RNDr. Zdenku Hertelyovú. Bude hovoriť na tému: Vedecký pohľad na homeopatiu. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť.

Kampaň Oblečte si modrú upozorňuje na autizmus

autizmus

Slovensko 2. apríla 2017 – Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu.Pre komunikáciu o autizme je modrá farba. Touto farbou bude redakcia www.liptovmagazin.eu vyznačovať 2. apríla svoje spravodajské texty a tým sa pripojí k celosvetovej kampani.

Na Liptove zistili vírus chrípky B

Liptov 30. marca 2017 – V regióne Liptova postupne ubúda prípadov akútnych respiračných ochorení a chrípky (AROaCH). Najviacej sa ich vyskytuje u detí vo veku do päť rokov. Vyplýva to z informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

Nemocnice hospodárili vyrovnane aj v minulom roku

Žilina 22. marec 2017 Za rok 2016 zaznamenali nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja opäť pozitívny výsledok hospodárenia, ktorý bol vo výške 656-tisíc eur. „V posledných rokoch hospodária naše nemocnice stabilne a vyrovnane a podarilo sa nám začať významný proces ich modernizácie. Keď sme ich preberali od štátu, boli vo veľmi zlom stave. Dnes otvárame nové oddelenia, špičkové operačné sály a budujeme moderné urgentné príjmy. Je to veľký posun v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti a aj vďaka úspešnému hospodáreniu nemocníc môžeme pokračovať v ich obnove a rozvoji,“ zdôraznil žilinský vicežupan Jozef Štrba. V minulom roku podľa jeho slov využili nemocnice 4,3 mil. eur z kapitálových výdavkov krajského rozpočtu. „Od roku 2003 sme tak do zdravotníctva v Žilinskom kraji investovali už viac ako 36,8 mil. eur,“ doplnil J. Štrba.

Svetový deň vody

voda_ruzomberok

Liptov 22. marca 2017 – Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47.

zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janerio.
 

Počas Svetového dňa vody budú konzultačné služby na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 21. marca 2017 – Svetový deń vody, ktorý oslavujeme 22. marca, je je vhodnou príležitosťou na informovanie a osvetu verejnosti v tejto oblasti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši ponúka dňa 22. marca v čase od 9.00 do 13.00 h konzultačné služby( 2. poschodie č. dv. 31, 32 ) .

Svetový deň ústneho zdravia

svetový deň ústneho zdravia

Liptov 20. marca 2017 – Svetový deň ústneho zdravia sa slávi každý rok 20.marca. Je to deň pre ľudí byť šťastnými – deň, v ktorom budú plný aktivít, kedy sa budú smiať a spievať. Cieľom svetového dňa ústneho zdravia je zvýšiť odvahu jednotlivcov, rodín, komunít a vlády a pomôcť redukovať globálne následky ochorení ústnej dutiny.

Svetová organizácia zubných lekárov – FDI vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho zdravia. Heslo pre rok 2017 – „Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.

Do Týždňa mozgu sa zapojila aj ružomberská knižnica

týždeň mozgu

Ružomberok 13. marca 2016 – V rámci medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu“ pozýva Mestská knižnica v Ružomberku na stretnutie s certifikovanou lektorkou tréningu pamäti Libou Hladekovou, ktoré sa uskutoční 15. marca o 16. 0é j v spoločenskej miestnosti knižnice (oddelenie náúčnej literatúry) prízemie.

Menej chrípkových ochorení na Liptove

chrípka

Liptov 8. marca 2017 – Pokles chorobnosti akútnych respiračných ochorení a chrípky zaznamenali v 9. kalendárnom týždni v regióne Liptova. Dotklo sa to všetkých vekových skupín.

Uplynulý týžeň bola v okrese Liptovský Mikuláš uzatvorená jedna materská škola a to v Liptovskej Sielnici, kde bola 49 percentná chorobnosť detí.