Aj vy môžete rozhodnúť, kto sa stane osobnosťou Žilinského kraja

Žilina 21. júl 2017 – Žilinský samosprávny kraj už po siedmykrát vyhlasuje príležitosť navrhnúť významnú osobnosť Žilinskej župy. Obyvatelia môžu do 31. augusta 2017 zasielať svoje návrhy na osoby z regiónov Orava, Kysuce, Liptov, Horné Považie a Turiec, ktoré sa veľkou mierou zaslúžili o rozvoj a prezentáciu kraja. More »

 

Category Archives: Zdravotníctvo

Odvolali riaditeľa vojenskej nemocnice v Ružomberku

Ružomberok 16. júna 2017 – Riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice  SNP – Fakultnej nemocnie (ÚVN SNP -FN) v Ružomberku Ing. Petra Rendeka odvolal 15. júna minister obrany. Urobil tak bez udania dôvodov.

Vojenská nemocnica na historických pohľadniciach

Publikácia o ÚVN Ružomberok

Ružomberok 15. júna 2017 – Nedávno uplynulé sté výročie založenia ružomberskej vojenskej nemocnie poskyttlo priestor pre oživenie obrazov jej niekdajšieho vzhľadu.

Otvorili kúpľnú sezónu v Lúčkach

SM tanečné štúdio Ružomberok

Lúčky 10. júna 2017 – Tohtoročnú letnú kúpeľnú sezónu otvorili 9. júna v  kúpeľoch Lúčky. Tieto prinavracajú zdravie vyše 300 rokov. Súčasťou otvorenia bol aj kultúrny program. Vlani v kúpeľoch zaznamenali  približne 120 tisíc prenocovaní a takmer rovnaký počet hostí zavítal na kúpalisko. Informoval riaditeľ Kúpeľov Lúčky a.s. Martin Beňuch.

Kúpeľnícku sezónu otvoria v Lúčkach

Lúčky kúpele

Lúčky 6. júna 2017 – Leto sa blíži aj do jediných liptovských kúpeľov s liečivou minerálnou vodou. Už v piatok 9. júna 2017 symbolicky odomknú letnú kúpeľnú sezónu na Liptove. Otvorenie bude spojené so zábavou pre všetky vekové kategórie a vstup na podujatie je bezplatný.

Poďakovali darcom krvi

Darcovia krvi

Liptovský Mikiuláš  12. mája 2017 – Slová vďaky na  Mestskom úrade  v Liptovskom Mikuláši zazneli na adresu bezpríspevkových darcov krvi z okresu Liptovský Mikuláš. Slávnostný aktív pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža predstavitelia územného spolku Slovenského Červeného kríža Liptov (SČK) spojili s oceňovaním darcov.

Vedecký pohľad na homeopatiká

hosť KU

Ružomberok 20. apríla (TK KBS) V rámci aktivity „Hosť na KU“ privítajú v utorok 25. apríla v tradične netradičnom čase o 16:16 h v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) RNDr. Zdenku Hertelyovú. Bude hovoriť na tému: Vedecký pohľad na homeopatiu. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť.

Kampaň Oblečte si modrú upozorňuje na autizmus

autizmus

Slovensko 2. apríla 2017 – Autizmus je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tieto problémy sú spojené s poruchami verbálnej reči a majú za následok, že autisti sa dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti. Deti trpiace autizmom potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu.Pre komunikáciu o autizme je modrá farba. Touto farbou bude redakcia www.liptovmagazin.eu vyznačovať 2. apríla svoje spravodajské texty a tým sa pripojí k celosvetovej kampani.

Na Liptove zistili vírus chrípky B

Liptov 30. marca 2017 – V regióne Liptova postupne ubúda prípadov akútnych respiračných ochorení a chrípky (AROaCH). Najviacej sa ich vyskytuje u detí vo veku do päť rokov. Vyplýva to z informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši.

Nemocnice hospodárili vyrovnane aj v minulom roku

Žilina 22. marec 2017 Za rok 2016 zaznamenali nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja opäť pozitívny výsledok hospodárenia, ktorý bol vo výške 656-tisíc eur. „V posledných rokoch hospodária naše nemocnice stabilne a vyrovnane a podarilo sa nám začať významný proces ich modernizácie. Keď sme ich preberali od štátu, boli vo veľmi zlom stave. Dnes otvárame nové oddelenia, špičkové operačné sály a budujeme moderné urgentné príjmy. Je to veľký posun v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti a aj vďaka úspešnému hospodáreniu nemocníc môžeme pokračovať v ich obnove a rozvoji,“ zdôraznil žilinský vicežupan Jozef Štrba. V minulom roku podľa jeho slov využili nemocnice 4,3 mil. eur z kapitálových výdavkov krajského rozpočtu. „Od roku 2003 sme tak do zdravotníctva v Žilinskom kraji investovali už viac ako 36,8 mil. eur,“ doplnil J. Štrba.

Svetový deň vody

voda_ruzomberok

Liptov 22. marca 2017 – Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47.

zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janerio.